Make negative and interrogative sentences with full verb forms.
(Утворіть заперечні та питальні речення з повними дієслівними формами.)
Don't use punctuations marks, they are given at the end of the sentences.
(Не використовуйте розділові знаки, вони є в кінці речень.)
  
Study the example. (Вивчи приклад.)
Приклад:
1. You will be happy.
 
You will not be happy.
 
2. He will be at school.
 
Will he be at school? 
1. She will be in London next summer.
 
.
 
2. Tim will be a nice friend.
 
?
Ви повинні авторизуватися, щоб відповісти на завдання. Будь ласка, увійдіть в свій профіль на сайті або зареєструйтеся.