Вживання дієслова to be в теперішньому часі в заперечній формі.
Щоб зробити речення заперечним, необхідно додати частку «not» до «to be»:
Зверни увагу!
(Я) I am not
  
(Ти, Ви) You are not
  
(Він, Вона, Воно) He, She, It is not
  
(Ми) We are not
  
(Вони) They are not
Приклад:
doctor.jpg
 
He is not a pupil. — Він не учень.
 
He is a doctor. — Він лікар.
 
men-2425121_1920.jpg
They are not evil. — Вони не злі.
 
They are kind. — Вони добрі.
 
Киев.jpg
 
I am not in London. — Я не в Лондоні.
 
I am in Kyiv. — Я в Києві.