Study the information about interrogative form of the verb to be in Future Simple.
(Вивчи інформацію про питальну форму дієслова to be в майбутньому часі.)
Коли ми хочемо задати питання в майбутньому часі, ми ставимо дієслово will be на перше місце на початок речення. При цьому іменник ми ставимо між will і be.
Зверни увагу!
Виходить так: Will she be...?

Will I be...? — Я буду?

Will you be...?— Ти будеш/ ви будете?

Will he be...?— Він буде?

Will she be...?— Вона буде?

Will it be...? — Він/ Вона /Воно буде?

Will we be...? — Ми будемо?

Will they be...?— Вони будуть?
Приклад:
ice-cream-cone-1274894_1920.jpg
 
It will be hot tomorrow. — Буде жарко завтра.
 
Will it be hot tomorrow? — Завтра буде жарко?
 
doctor-650534_1920.jpg
 
They will be doctors. — Вони будуть лікарями.
 
Will they be doctors? — Чи будуть вони лікарями?