Study the information about the verb has got.
(Вивчи інформацію про дієслово has got.)
Конструкція has got означає «мати щось, володіти чимось», «отримати», «мати», «у кого-небудь є» та відповідає українським реченням, що починаються зі слів: «У неї є...», «у нього є...» тощо.
Зверни увагу!
has got — форма дієслова have got
Для займенників he, she, it та іменників в однині використовується форма has got.
Дієслово has got стоїть у стверджувальному реченні після підмета.
Зверни увагу!
he has got — he's got (скорочена форма)
she has got — she's got (скорочена форма)
Повная та скорочена форма дієслова «has got»:
He has got — He's got
  
She has got — She's got
  
It has got — It' s got
370674.png
Приклад:
 
He has got a dog. — У нього є собака.
 
He'got a dog. — У нього є собака.
 
370666.png
 
She has got a dog. — У неї є собака.
 
She's got a dog. —   У неї є собака.
 
122485.jpg
 
My friend has got a dog. — У мого друга є собака.
 
My friend's got a dog. — У мого друга є собака.
Джерела:
http://clipart-library.com/