Study some words to make sentences about your actions.
(Вивчи ці слова, щоб складати речення про свої дії.)
 
34052.png
  
drink [drɪŋk] — пити
 
351611.gif
  
eat [iːt] — їсти
  
175398.gif
  
read [riːd] — читати
 
11511.png
  
sing [sɪŋ] — співати
 
Examples (приклади):
 
I can sing well. — Я можу гарно співати.
 
He likes to read. — Він любить читати.
Джерела:
http://clipart-library.com