To speak about domestic animals, study some new words.
 
Щоб говорити про свійських тварин, вивчи кілька нових слів.
  
Domestic animals [dəˈmɛstɪk ænɪməlz] — свійські тварини.
 
8TxKqeRTp.jpg
 
horse [hɔːs] — кінь
 
362016.jpg
 
goat [gəut] — коза
 
8cAb56LRi.png
 
pig [pɪg] — свиня
 
rinGnBorT.jpg
 
sheep [ʃiːp] — вівця
 
Examples (приклади):
 
The sheep likes to eat grass in summer. — Вівця любить їсти траву влітку.
 
The horse is in the garden. — Кінь в саду.