If you want to speak about vegetables, study some new words.
(Щоб розповідати про овочі, вивчи нові слова.)
  
картофель Ресурс 1.svg
  
potato [pəˈteɪtəʊ] — картопля
 
морковь Ресурс 1.svg
 
carrot [ˈkærət] — морква
 
томат Ресурс 1.svg 
  
tomato [təˈmɑːtəʊ] — помідор
  
огурец Ресурс 1.svg
  
cucumber  [ˈkjuːkʌmbə] — огірок
 
лук Ресурс 1.svg
 
onion [ˈʌnjən] — цибуля
 
капуста Ресурс 1.svg
 
cabbage [ˈkæbɪdʒ] — капуста
 
тыкваРесурс 1.svg
  
pumpkin [ˈpʌmpkɪn] — гарбуз
  
Examples (приклади):
 
Do you like cabbage? — Ти любиш капусту?
 
Don't forget to buy some carrots for the soup. — Не забудь купити моркву до супу.