Study the table below:
 
Positive degree
Звичайний ступінь
Comparative degree
Вищий ступінь
Superlative degree
Найвищий ступінь
long
довгий
longer
довший
the longest
найдовший
interesting
цікавий
more interesting
цікавіший
the most interesting
найцікавіший

Formation of degrees of comparison:
Утворення ступенів порівняння:

1. One-syllable adjectives: + - er, -est
 Односкладові прикметники: + -er, -est
Positive degree
Comparative degreeSuperlative degree
tall
tallerthe tallest
darkdarkerthe darkest
 
2. One-syllable adjectives ending in -e: + - r, -st
 Односкладові прикметники, що закінчуються на -e: + -r, -st
Positive degreeComparative degreeSuperlative degree
nicenicerthe nicest
ruderuderthe rudest

3. One-syllable adjectives ending in one vowel + one consonant: double consonant + -er, -est
Односкладові прикметники, що закінчуються однією голосною+одна приголосна: подвоєна приголосна +-er, -est 
Positive degreeComparative degreeSuperlative degree
fatfatterthe fattest
thinthinnerthe thinnest
 
BUT don't double w:
АЛЕ не подвоюється w:
Positive degreeComparative degreeSuperlative degree
lowlowerthe lowest
slowslowerthe slowest
 
4. Two-syllable adjectives ending in –y: y→i + -er, -est
Двоскладові прикметники, що закінчуються на -y: y→i + -er, -est
Positive degreeComparative degreeSuperlative degree
funnyfunnierthe funniest
happyhappierthe happiest
  
5. Two or more syllable adjectives: more, the most
Прикметники з двома та більше складами: more, the most
Positive degreeComparative degreeSuperlative degree
seriousmore seriousthe most serious
beautifulmore beautifulthe most beautiful
 
6. Irregular adjectives:
Винятки:
Positive degreeComparative degreeSuperlative degree
goodbetterthe best
badworsethe worst
old
older
elder
the oldest
the eldest
 
Study the example:
He is my elder brother. He is two years older than me.
Він мій старший брат. Він на два роки старший за мене.

I have got three brothers. Jake is the eldest.
У мене три брати. Джейк найстарший.
 
My grandfather is the oldest member of our family.
Мій дідусь — старіший член сім'ї.