How can we form adverbs?
 
За формою англійські прислівники поділяються на групи:

прості (simple)

похідні (derived)

складні (compound)

складені (composite).
 
Пам'ятайте, що прості прислівники не розкладаються на складові: soon, fast, when та інші.
 
Похідні прислівники утворюються за допомоги суфіксів.
 
Найчастіше це суфікс -ly, рідше зустрічаються суфікси -most (leftmost, innermost), -like (warlike), -fold (twofold), -ward(s) (backwards, westward), -wise (likewise, clockwise).
 
Складні прислівники утворюються за допомоги декількох коренів:
 
Наприклад:

sometimes, everywhere.
  
Що стосується складених прислівників, вони утворюються складанням службового та знаменного слова: at length (докладно), at least (принаймні).