Неозначений артикль a/an походить від числівника ‘one’ (один).
 
Використовується з обчислювальними іменниками у формі однини.
 
Передає одинічність та означає, що іменник — один з множини подібних, такий же, як інші.
  
Неозначений артикль використовується, коли ми згадуємо предмет вперше, а також щоб вказати, до якого класу належить іменник.
Приклад:
We bought a house last month.
Sorry, I made a mistake.
Вибір між вріантами a або an залежить від звука, з якого починається слово, що стоїть за артиклем: a перед приголосним звуком, an перед голосним звуком.
Приклад:
a boy;
a cat;
an apple;
a red apple;
an hour (слово ‘hour’ починається з голосного звука: /ˈaʊə/).