До групи «Артиклі з часом прийому їжи» належать іменники: breakfast, lunch, brunch, luncheon, tea, dinner, supper.
 
Зазвичай вживається нульовий артикль:
Dinner is served.
Let’s have breakfast.
  
Означений артикль вживається, якщо мається на увазі конкретний прийом їжи, коли відбувалися якісь події. Зазвичай у реченні є присутнім уточнююче означення.
Do you remember the breakfast we had in the park?
The dinner I ordered still hasn’t arrived.
  
Неозначений артикль вживається, якщо перед іменником стоїть описуюче означення.
That was a very nice dinner.