Особисті імена та прізвища вживаються з нульовим артиклем.
Peter, Sanders, Smith.
Означений артикль вживається перед прізвищем у формі множини, коли мова йде про всіх членів родини.
Приклад:
The Browns — Брауни (всі члени родини Браунів).
Неозначений артикль вживається перед прізвищем при вказанні на належність людини до певного роду, сімейства.
Did you know that she is a Tadley? — Ти знав, що вони із роду/сімейства Тедлі?
Неозначений артикль ставиться перед ім'ям або прізвищем незнайомої людини у значенні якійсь, хтось на ім'я/прізвище.
Приклад:
A Mr Smith phoned and left a message for you. — Дзвонив якійсь містер Сміт та залишив для тебе повідомлення.
A Tom is waiting for you. — Якійсь Том чекає на тебе.