Study some information about tag questions.
В розділових питаннях порядок слів прямий, як у звичайному реченні. Наприкінці такого речення вживається питання, само його називають tag.
Коротке розділове питання перекладається: «чи не так?» / «так?».

Щоб утворити tag-question, допоміжне дієслово та підмет потрібно поставити наприкінці речення.
 
Способи утворення розділових питань:
 
1. Початок речення стверджувальний + коротке заперечне питання.
 
He works in a bank, doesn’t he?

His friend is kind, isn’t he?
 
2. Початок речення заперечний + коротке стверджувальне питання.
 
She doesn’t go to the cafe, does she?

Mary is not at the meeting, is she?
 
Допоміжне дієслово залежить від часу.

Допоміжні дієслова для різних часів.

Am, is, are – Present simple (to be) або Present Continuous

was, were – Past Simple (to be) або Past Continuous

do, does – Present Simple (action verb)

did – Past Simple (action verb)

will – Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous

have, has – Present Perfect, Present Perfect Continuous

had – Past Perfect , Past Perfect Continuous