Study the information about Future Simple.
Час Future Simple відображує дію, що відбудеться у неозначенному або віддаленому майбутньому.
З Future Simple ми вживаємо слова-помічники:

tomorrow — завтра

next year — наступного року

next month — наступного місяця

next week — наступного тижня

in 2 years — за 2 роки

in 2025 — у 2025 
 
Стверджувальні речення:
підмет + will + дієслово в першій формі + другорядні члени речення
I will go

You will go

She, he, it will go

We will go

You will go

They will go
 
Examples:
 
They will send postcards to their friends next week.
  
shutterstock_92858029_n3eulr.jpg

I will cook a salad tomorrow.
  
89407909a5340d67b17914ec948afba6--spinach-salads-spinach-and-apple-salad.jpg
Джерела:
https://www.houstoniamag.com/articles
https://ru.pinterest.com/explore/spinach-salad-recipes/