Окремі випадки, коли не вживається Future Simple.
 
Ми не вживаємо Future Simple, коли говоримо про умову, після слів:
when — коли

as soon as — як тільки

by the time — до того часу

before — до того, як

after — після
Після цих слів необхідно вживати теперішній час present simple/ present perfect.
 
Examples:

When we finish our projects, we’ll go to the cinema.

They’ll call as soon as they have some news.

I will have left before you get up tomorrow.