Хто (1).png
Зверни увагу!
У випадку, коли who замінює підмет, порядок слів не змінюється, а присудком є дієслово в однині.
Example: Kate and Jim  are watching TV. - Who  is watching TV?
У випадку, коли who замінює додаток, перед підметом потрібне допоміжне дієслово у відповідній формі.
Чий (1).png
Зверни увагу!
У випадку, коли whose замінює слово в групі підмета, порядок слів не змінюється.
У випадку, коли whose замінює слово в групі додатка, перед підметом потрібне допоміжне дієслово у відповідній формі.