Study some information about different linkers.
 
1) Якщо ви бажаєте підтвердити вашу точку зору, потрібно вживати наступні слова-зв'язки:

- for example, for instance (наприклад)
- namely (а саме)
 
2) Якщо необхідно доповнити вислів необхідною інформацією, це можна зробити за допомоги таких слів-зв'язок:

- and (і)
- as well as (також)
- in addition, furthemore (на додаток, крім того)
- also, too (теж)
- moreover (більш того)
- besides (крім того)
- apart from (
крім того)
 
3) Сполучник and об'єднує схожі ідеї або поняття.
We went to the theatre and to the cinema last weekend.
 
4) Also вживається, коли ви бажаєте привернути увагу до нової думки або висловити додаткову ідею. Не вживайте also на початку речення.
 
We are concerned not only about the time, but also about the place of our conference.
 
5) As well вживається на початку або в кінці речення, а зв'язка too вживається в кінці речення.

We are interested in the project too.
  
projects_102127.jpg

We are interested in the quality as well as in the quantity.
Джерела:
http://www.bau.edu.lb/Future-Projects