Study some information about the modal verb 'ought to'.
 
Модальне дієслово ought to має наступні значення: «слід», «необхідно», «варто». Причому мається на увазі, що людина «повинна» щось зробити, виходячи із моральних норм поведінки.
 
Можливо вживання дієслова в наступних ситуаціях:
 
1. Надання рекомендації, поради, у тому числі щодо морального обов'язку. 
 
You ought to be more polite with that old lady.
 
old lady.png
 
2. Щоб висловити думку про те, що саме такий вчинок або дія буде правильною в той чи іншій ситуації. 
 
She ought to ask your mum first and only then go out with friends.
  
parents.jpg
 
Щоб побудувати речення з ought to, необхідно дотримуватись наступного порядку слів: 
subject \(+\) ought to \(+\) Verb in the \(1\)st form (without 'to') \(+\) other parts of the sentence.
Джерела:
https://www.videoblocks.com/video/surprised-old-woman-smiling-happy-old-lady-charge-your-life-with-positivity-spdzq1ptxj19uxhll
https://www.cdc.gov/epilepsy/toolkit/index.htm