Study some general moments about modal verbs.
 
Модальні дієслова вживаються для опису не дії, а здібності, можливості, ймовірності, необхідності то що.  
 
Найбільш поширені дієслова:

can (could),

may (might),

should,
  
ought to,

must,
  
have to,
  
to be able to,
  
need.
 
Властивості модальних дієслів:

1. Після модального дієслова вживаємо смислове дієслово в першій формі, тобто дієслово без частки to (окрім винятків);
 
2. Модальні дієслова не змінюються за особами і числами, закінчення не додаються;
 
3. Модальні дієслова не мають форм інфінітива, дієприкметника, герундія;
 
4. Деякі модальні дієслова не мають всіх необхідних форм, замість відсутніх форм вживаються еквіваленти.
 
I can come tomorrow.
  
She must study hard.
 
study hard.jpg
 
  
May I go to the club?
  
club.jpg
  
You should consult with the doctor.
Джерела:
https://www.chepstow-racecourse.co.uk/hire-our-venue/hire-for-a-celebration/christmas-parties/
https://www.youtube.com/watch?v=jHxVWVIzLV8