Пасивний стан утворюється за допомогою дієслова to be  у необхідній часовій формі та третьої форми дієслова:
to be \(+\) \(3\)-я форма дієслова:
to be done, to be sent, to be built.
Приклад:
The book was bought yesterday. — Книжку було придбано вчора.
Newspapers are delivered daily. — Газети доставляються щодня.
Заперечна форма пасивного стану утворюється за допомогою частки not, яка ставиться після первого допоміжного дієслова.
Приклад:
The house wasn’t built in time. — Будинок не було побудовано вчасно.
Our letters have not been delivered. — Наши листи ще не було доставлено.
Питальна форма пасивного стану утворюється шляхом розташування першого допоміжного дієслова перед підметом.
Приклад:
Was the book bought yesterday? — Книжку було придбано вчора?
When will the letters be sent to Kyiv? — Коли листи буде надіслано до Києва?
У розмові замість дієслова to be може бути використано дієслово to get для визначення дії, яка сталася раптово або несподівано.
Приклад:
They got lost in the woods yesterday. — Вчора вони загубилися в лісі.