При перетворенні речення з активного стану в пасивний треба дотримуватися наступних правил: 
 
1. Додаток стає підметом.
Приклад:
Grandma knitted my scarf.
My scarf was knitted by Grandma.
 
2. Підмет стає прийменниковим додатком та використовується з прийменником by.
Приклад:
Grandma knitted my scarf.
My scarf was knitted by Grandma.
 
3. Дієслово використовується у тієї ж самій часовій формі, але в пасивному стані.
Приклад:
Grandma knitted my scarf (простий минулій час, активний стан).
My scarf was knitted by Grandma (простий минулій час, пасивний стан).
 
4. Якщо підмет виражено словами people, one, someone, somebody, they, то в пасивному реченні ці слова зникають.
Приклад:
Somebody stole my hat.
My hat was stolen.
 
5. Займенники в об'єктному відмінку (me, us, her, him, them ) змінюються на займенники у називному відмінку (I, we, she, he, they).
Приклад:
The police arrested him.
He was arrested by the police.