Study some information about the spelling of the regular verbs.
 
Закінчення -ed додається до основи дієслова та ніяких змін не відбувається:

open — opened
  
play — played

enjoy — enjoyed

stay — stayed

employ — employed

listen — listened
Якщо дієслово закінчується на -e, додається лише -d:
bake — baked

close — closed
Якщо правильне дієслово закінчується на приголосну, за якою йде -y, потрібно замінити y на i і додати -ed:
try — tried

tidy — tidied
Якщо дієслово закінчується на приголосну, якій передує наголошена голосна, з додаванням -ed остання приголосна подвоюється:
stop — stopped

rob — robbed
Якщо дієслово закінчується на дві приголосні, додаємо закінчення і нічого не змінюємо:
climb — climbed
Якщо дієслово складається  з декількох складів, та останній склад ненаголошений, остання приголосна не подвоюється:
benefit — benefited

profit — profited

У британському варіанті англійської (BrE) є декілька дієслів-винятків, які мають подвоєну приголосну перед закінчення -ed:

travel — travelled

label — labelled

В американському варіанті англійської ці слова не подвоюють кінцеву приголосну.
 
We travelled a lot last year.

Mummy baked a cake last Sunday. It was tasty.
 
101128717.jpg.rendition.largest.550.jpg
Джерела:
http://www.bhg.com/recipes/how-to/bake/how-to-make-a-cake/