Апостроф і літера -’s можуть додаватися не до одного, а до цілої групи слів.
Приклад:
the United Kingdom’s international organization;
Якщо два іменники поєднані сполучником and, -’s додається до другого іменника для позначення спільної належності.
Приклад:
John and Mary’s house — будинок Джона та Мері (належить їм обом).
Jess and Tom’s mother — мама Тома та Джес (у Тома та Джес одна мама).
Якщо йдеться про різні предмети/особи, що належать різним людям, кожен із іменників має форму присвійного відмінка.
Приклад:
John’s and Mary’s houses — будинки Джона та Мері (два різних будинка, один належить Джону, іншій — Мері).
Jess’s and Tom’s mothers — матусі Тома та Джес (у Тома та Джес різні матусі).