Присвійний відмінок іменників однини утворюється за схемою:
noun \(+\) ’s.
Приклад:
boy’s pencils;
teacher’s book;
mother’s bag;
dog’s kennel.
Якщо іменник в однині закінчується на -s або -ss, схема не змінюється.
Приклад:
actress’s career;
waitress’s job.