Study some information about object pronouns.
Об'єктні займенники (Object pronouns) ніколи не виконують роль підмета в англійському реченні. Цей тип займенників використовується в якості додатку.  Object pronouns відповідають на питання «Кому?», «Ким?», «Про кого?» и «Кого?».
Об'єктні займенники вживаються після дієслова або прийменника. Ці займенники доповнюють дієслово та не вказують на особу, що виконую дію.  
 
Examples
 
She doesn’t know what to tell him (she — personal pronoun, him — object pronoun).

They saw her near the cinema five days ago (they — personal pronoun, her — object pronoun).
 
  Object pronouns 
                           
       Translation        
         
me
  
мене
you
  
тебе
him
  
йому
her
  
їй
it
  
йому, їй (неістоти)
us
  
нам
you
  
вам
them
  
їм