Study some information about indefinite pronouns.
Неозначені займенники (Indefinite pronouns) вказують на невизначених, невідомих осіб, предмети або явища. Ці займенники замінюють іменники і вживаються самостійно. 
Закінчення займенників -one і -body практично не відрізняються за значенням, тому можуть заміщувати один одного. Однак, займенники з -body вважаються більш поширеними в розмові, ніж з -one. Вони вживаються лише для того, щоб вказувати на людей. Займенники із закінченням -thing вживаються, щоб вказати на неістотні предмети, явища, дії.  
 
Indefinite pronouns
 
Somebody (Someone) — хтось, хто-небудь.
 
Something — щось, шо-небудь.
 
Anybody (Anyone) — будь-хто, всякий (ніхто).
 
Anything — будь-що, все (ніщо).
 
Nobody (No one) — ніхто.
 
Nothing — ніщо, нічого.
 
Someone (somebody), something вживаються у стверджувальних реченнях, а також спеціальних та загальних питаннях, які висловлюють прохання або пропозицію.
 
Займенники anyone (anybody), anything надають негативний відтінок, вживаються у заперечних реченнях, загальних питаннях, умовних реченнях і в стверджувальних реченнях у значенні «любий», «кожний», «всякий».
 
Займенники no one (nobody), nothing мають значення заперечення або відсутності особи або предмета, явища. З цими займенниками не вживаються інші способи заперечення (заперечна форма дієслова або прислівник never).
 
Examples

We all need someone to rely on. 

Nobody can help you in this situation.
  
I have never met anybody from Indonesia.
  
indo.jpg
  
Is there anything we can do for you?
Джерела:
https://www.express.co.uk/news/world/1022820/bali-bikini-ban-tourists-pictures-hindu-temples