Study some information about interrogative pronouns.
Питальні займенники (Interrogative pronouns) використовуються в різноманітних питаннях. 
Вони не поділяються на однину та множину, тому мають одну форму.
Питальні займенники вживаються в спеціальних питаннях на першому місці перед допоміжним дієсловом, а також можуть вживатися в питаннях з прямим порядком слів.

Interrogative pronouns:
 
Who? — Хто?

Whom? — Кого? Кому?

What? — Що? Який?

Which? — Який? Котрий?

Whose? — Чий?
 
Examples
 
Who called last night?
  
Which keys are yours?
  
Whom do I ask for at the desk?
 
What do you like?