burgers-plate-mat-french-fries.jpg
healthy /ˈhelθi/ здоровий, корисний

unhealthy /ʌnˈhelθi/ шкідливий

junk food /dʒʌŋk fuːd/ нездорова їжа

fast food /fɑːst fuːd/ фаст фуд
delicious /dɪˈlɪʃəs/ смачний, чудовий
disgusting /dɪsˈɡʌstɪŋ/ огидний

yucky /ˈjʌkɪ/ огидний
tasty /ˈteɪsti/ смачний
tasteless /ˈteɪstləs/ несмачний, позбавлений смаку

Examples:
There is no junk food in my house. — В моєму домі відсутня нездорова їжа.
Fast food is unhealthy.Фаст фуд шкодить здоровью. 
Джерела:
https://uk.dictionarist.com/
https://slovnenya.com/
https://myefe.com/
Словник. Англо-український. Українсько-англійський. Посібник для загальноосвіт. шк. та вищ. навч. закладів/Упоряд.: С. А. Коваль та ін. – Ірпінь: ВТФ «ПЕРУН», 1994