To speak about outstanding writers, you need the appropriate vocabulary. Part 1
  
x_5d180477.jpg
 
Queen королева

Crime здочин

To film знімати фільм, екранізувати

Running що йде, що демонструються (про п'єсу, фільмі)

Appearance поява

Private detective  приватний детектив

The passion for order пристрасть до порядку

To amaze дивувати, вражати

Powerful — сильний, могутній, потужний

Intellect інтелект

Solution рішення, розгадка

Complicated складний

To invent винаходити

Deceptively оманливе
Джерела:
https://vk.com/page-13905_26095885