Відстань від точки до прямої
Perpend_slipne.png
 
\(1.\) Якщо з точки \(C\) до прямої \(a\) проведено перпендикуляр \(CA,\) то всі інші відрізки, проведені від цієї точки до прямої, називаються похилими.

\(2.\) Перпендикуляр, проведений з точки до прямої, менший від будь-якої похилої, проведеної з тієї ж точки до цієї прямої, оскільки в прямокутному трикутнику гіпотенуза більша, ніж катет.

\(3.\) Довжина перпендикуляра, проведеного з точки до прямої, називається відстанню від цієї точки до прямої.
Відстань між паралельними прямими
Усі точки однієї з паралельних прямих рівновіддалені від іншої паралельної прямої.
 
Отже, відстань між двома паралельними прямими визначається довжиною перпендикуляра, опущеного з будь-якої точки, взятої на одній прямій, на іншу пряму.
 
Attalums.png