У трапеції \(ABCD\) через точку \(O\) перетину діагоналей проведено відрізок \(MN\) паралельно основам \(AD\) і \(BC.\)

\(1.\) Доведи, що відрізок в точці \(O\) ділиться навпіл (напиши вирази відрізків \(MO\) і \(ON\) через основи \(AD = x\) і \(BC = y\)).
 
\(2.\) Визнач довжину відрізка, якщо\(AD = \) 8 \(см\) і \(BC = \) 3 \(см.\)
 
 
\(1.\) \(MO = ON =\) iiiii
 
\(2.\) Відповідь запиши у вигляді нескороченого дробу:
 
\(MN =\) ii \(см\)
Ви повинні авторизуватися, щоб відповісти на завдання. Будь ласка, увійдіть в свій профіль на сайті або зареєструйтеся.