Новий шкільний курс «Громадянська освіта. \(10\) клас» має на меті сформувати та розвинути у старшокласників такі необхідні компетентності, що передбачають як знання про демократію, права людей, правила взаємодії громадян між собою і з державою, так і можливість застосовувати набуті уміння в повсякденному житті, вирішувати особисті виклики й ефективно долучатися до вирішення проблем своєї громади.

Курс базується на особистісному досвіді учнів та знаннях, отриманих ними під час вивчення предмету «Основи правознавства» \(9\) клас.

Пригадай терміни:

Індивід окремий організм, який існує самостійно, окремий представник людства.
Особа
індивід, здатний виконувати різні ролі в суспільстві завдяки своїм здібностям та іншим характерним особливостям.
Громадянин особа, яка має стійкий, нерозровний у просторі й часі, юридичний зв’язок з державою, з республіканською формою правління.
Індивідуальність  сукупність своєрідних і неповторних якостей — психічних, фізичних, соціальних, що відрізняють одну людину від іншої.

А також вивчи значення нових термінів:

Соціальне те, що належить до суспільства, соціуму.
Ідентичність усвідомлення особою своєї індивідуальності, з одного боку, та приналежності до певної спільноти з другого.
Особистісний рівень ідентичності це набір індивідуальних ознак, що зумовлюють унікальність людини.
Соціальний рівень ідентичності усвідомлення та дотримання людиною норм та очікувань соціального середовища, у якому вона перебуває.
Самоідентифікація, самовизначення визначення образу себе, своїх моральних орієнтирів та цінностей, що визначають власну поведінку та рішення; ототожнення себе із спільнотою людей за певними ознаками.
Криза ідентичності феномен тимчасової втрати особистісних орієнтирів.
Глобалізація процес всесвітньої економічної, політичної і культурної інтеграції та уніфікації.

Важливим завданням курсу є формування світогляду учнів, їх громадянської позиції, самосвідомості (національної, соціальної, релігійної), допомога в усвідомленні свого місця в суспільстві.

Для того, щоб визначити свої потреби і бажання, своє ставлення до навколишнього світу, своє місце в ньому, необхідно зрозуміти, хто ми є.

Ти знаєш, що ти - Людина.jpg

Спроби науковців і філософів визначити головну характеристику людини, яка б відрізняла її від інших живих істот, стали причиною появи різних тверджень, що описують феномен такого складного явища, яким є людина. Дослідники вважають, що людина на 70% істота біологічна (їсть, спить, дихає), а на 30% - соціальна (живе в суспільстві, залежить від нього).

Процес самоідентифікації розпочинається із пошуку відповіді на запитання «Хто я насправді?», «Що я маю робити, а що — ні?», «Що є правильно, а що — неправильно», «Як я можу прийняти рішення?», «Якими засадами я маю керуватись у житті?», «Хто такі свої, а хто — чужі?».

При цьому людина порівнює себе з оточуючим світом і відрізняє свої особливі, неповторні ознаки (ім’я, дата народження, стать, колір очей, волосся та інші), які становлять особистісний рівень ідентичності, з ознаками спільними (людина, дитина, сім’я, клас, місце проживання), які відносяться до соціального рівня ідентичності. Адже, від самого народження, формування людини відбувається в суспільстві — соціумі: сім’я, вулиця, дитсадок, школа, спільноти за інтересами, тощо.

Маючи від народження вроджені ознаки (стать, темперамент, етнічність, колір волосся, очей, шкіри, форму вуха, очей, відбитки пальців, група крові, резус та інші), людина, в процесі формування, набуває (розвиває) нові — характер, громадянство, професія, вік, сім’я, місце проживання, тощо.

Кожна людина водночас є представником різних груп, а тому — носієм різних ідентичностей.

Процес формування ідентичності супроводжує людину впродовж усього її життя. Деякі елементи ідентичності змінюються, деякі залишаються сталими. В епоху глобалізації цей процес відбувається швидше і частіше, адже на нього впливають інформація, подорожі, зміни місця проживання, переоцінка цінностей, оточення, ідеали.

Інколи буває й так, що окремі елементи нашої ідентичності є проблемними, вони не укладаються в нашу систему цінностей, ми не бачимо перспектив для розвитку. Феномен тимчасової втрати особистісних орієнтирів дослідники називають кризою ідентичності, що тісно пов’язана з кризою сенсу життя. У підлітковому віці кризи ідентичності відбуваються найчастіше. Однак у цьому віці існує більше можливостей для їхнього подолання, як-от спілкування з друзями, заняття спортом, волонтерство, громадська активність.

Часто життєві ситуації вимагають від нас певного вибору, здійснити який ми можемо лише усвідомивши свою позицію щодо різних питань. Це спонукає нас, з одного боку, до усвідомлення себе як члена суспільства, а з іншого — до розуміння власної унікальності, своїх інтересів та здібностей, що задають сенс і вектор життя. Обдумування та переосмислення призводять до унікальних, властивих лише цій людині висновків. Це допомагає відчути свою цінність і свої обмеження.
 
Ще одним елементом ідентичності людини є творчість. Вона є в кожного, але проявляється по-різному.
 
творчість.jpg
Джерела:
Бакка Т.В., Марголіна Л.В., Мелещенко Т.В. «Громадянська освіта» 10 клас.
Васильків І.Д., Кравчук В.М., Сливка О.А., Танчин І.З., Тимошенко Ю.В., Хлипавка Л.М. «Громадянська освіта» 10 клас.
Вербицька П.В., Волошенюк О.В., Горленко Г.О., Кендзьор П.І., Козорог О.Г., Маркусь Н.І., Махун Л.П.,Педан-Слєпухіна О.Л., Ратушняк С.П., Ситник Е.В. «Громадянська освіта» 10 клас.
Гісем О.О., Мартинюк О.О. «Громадянська освіта» 10 клас.