Дослідники вважають, що людина на \(70\)% істота біологічна (їсть, спить, дихає), а на \(30\)% — соціальна (живе в суспільстві, залежить від нього). Наскільки важливою є соціальна складова суспільства? Вам відома історія Редьяра Кіплінга про Мауглі. Хлопчика, якого виховали звірі, але який також добре почував себе в людському суспільстві. Випадки виховання дітей звірами непоодинокі. Але вони не можуть адаптуватись до життя в людському суспільстві. Вони залишаються людьми в біологічному розумінні, але не в соціальному. Кожна людина в суспільстві — особистість.
 
Вивчи терміни:
Агенти соціалізації це представники інститутів соціалізації, що в різних сферах життя взаємодіють з людиною й допомагають освоєнню соціальних ролей і норм.
Інститути соціалізації установи, які впливають на процес соціалізації та спрямовують його. Конкретні групи, в яких особистість долучається до системи норм і цінностей і набуває соціального досвіду.
Особистість усвідомлення людиною своєї індивідуальності, значення своїх якостей (свого Я) у суспільстві.
Соціалізація процес входження індивіда в суспільство, засвоєння і відтворення соціального досвіду, опанування системи соціальних ролей для взаємодії на основі соціальних норм.
Соціальні норми прийняті в суспільстві правила поведінки та співжиття, необхідні для здійснення спільних узгоджених дій.
Соціальні ролі модель поведінки в суспільстві. Дуже часто людина поєднує в собі декілька соціальних ролей: сина/доньки, друга, колеги, наставника та ін.
У житті людини розрізняють декілька етапів. Класифікації цих етапів дещо відрізняються, але в цілому вони подібні. Ознайомся з деякими з них.
 
Етапи соціалізації особистості
Етап життя Тривалість Етап соціалізації
Дитинство Від народження до 12 років Початкова соціалізація
Отроцтво Від 12 до 15 років
Юнацтво Від 15 до 25 років
Зрілість Від 25 до 60 років Продовжена соціалізація
Старість Від 60 років
 
У даній таблиці зверніть увагу на відповідність етапів життя етапам соціалізації, оскільки існує ще одна класифікація, у якій виділяються три етапи соціалізації:
 
Етапи життя Етапи соціалізації
Раннє дитинство, період навчання Дотрудова соціалізація
Активна участь у трудовій діяльності Трудова соціалізація
Пенсійний вік Післятрудова соціалізація
 
 
Наступна таблиця (за Еріком Еріксоном) деталізує деякі з цих етапів, та показує їх значення в житті людини. Адже на різних етапах життя особливості соціалізації впливають на формування наших особистісних якостей і визначають, якою особистістю ти будеш.
 
Стадії розвитку людини за Еріком Еріксоном.png
 
Потрапивши від народження в людске суспільство, дитина з немовляти розпочинає процес соціалізації. Перебуваючи в тісних відносинах у сім’ї, дитина засвоює ті соціальні норми, які спостерігає. У цей момент інститутом соціалізації є сім’я, а агентами соціалізації — батьки та інші присутні члени родини.
 
З віком процеси соціалізації поглиблюються і розширюються. Інститутами стають вулиця, дитсадок, школа тощо. І їх може бути декілька одночасно.
 
Усі  ми  живемо  в  суспільстві  та  щодня  контактуємо  з  людьми,  які  нас оточують: засвоюємо нагромаджені знання і досвід інших, налагоджуємо стосунки, пробуємо себе в різних ролях, вчимося самі і навчаємо інших — тобто  соціалізуємося.  Ми  є частиною  суспільства  і,  відповідно,  шукаємо в ньому своє місце. Живучи в суспільстві, ми постійно нагромаджуємо певний соціальний досвід у вигляді знань, цінностей, правил поведінки для подальшої самореалізації. Дуже важливо формувати правильні моделі поведінки, розуміти свою роль в суспільстві.
Зверни увагу!
Головним наслідком соціалізації є формування особистості!
Джерела:
Бакка Т.В., Марголіна Л.В., Мелещенко Т.В. «Громадянська освіта» 10 клас.
Васильків І.Д., Кравчук В.М., Сливка О.А., Танчин І.З., Тимошенко Ю.В., Хлипавка Л.М. «Громадянська освіта» 10 клас.
Вербицька П.В., Волошенюк Горленко Г.О., Кендзьор П.І., Козорог О.Г., Маркусь Н.І., Махун Л.П.,Педан-Слєпухіна О.Л., Ратушняк С.П., Ситник Е.В. «Громадянська освіта» 10 клас.
Гісем О.О., Мартинюк О.О. «Громадянська освіта» 10 клас.