5 клас

 1. Що таке історія

  1. Історія як наука

 2. Історія України в пам'ятках

  1. Чим уславилися князі Київської Русі

10 клас

 1. Україна в роки Першої світової війни

  1. Україна в геополітичних планах країн Антанти і Центральних держав

  2. Воєнні дії на території України в 1914–1915 рр

  3. Українські січові стрільці

  4. Політика Російської імперії та Австро-Угорщини на українських землях у 1914–1917 рр.

 2. Початок Української революції

  1. Початок Української революції 1917-1918 рр. Українська Центральна Рада. Універсали УЦР

 3. Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні

  1. Формальний та реальний статус УСРР у «договірній федерації» радянських республік. Утворення СРСР

  2. Масовий голод 1921–1923 рр. Впровадження непу в УСРР

  3. Форсована індустріалізація. Насильницька колективізація. Голодомор 1932–1933 рр.

  4. Формування культу особи Сталіна. Масові репресії. Ідеологізація культурного життя у 1920—1930 рр.

 4. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період

  1. Українські землі у складі Польщі, Румунії та Чехословаччини