Після додавання учнів на сайт Ви можете використовувати «МійКлас» для видачі домашніх завдань і контрольних робіт. Вся робота по підготовці і перевірці домашніх завдань і контрольних робіт відбувається в розділі «Перевірочні роботи».
 
За допомогою розділу «Перевірочні роботи» будь-який педагог зможе розвинути свою загальнопедагогічну і предметно-педагогічну ІКТ-компетентність за наступними напрямками:
 
I. Урочна робота з навчальним планом:
  • проведення діагностичних, перевірочних, самостійних, контрольних робіт, заліків, видача домашніх робіт і т.д .;
  • використання сучасних способів оцінювання в умовах ІКТ-система «МійКлас» автоматично перевіряє результати учнів, надає звіт і рекомендує оцінку, яку можна записати або перенести в електронний або паперовий журнал.
  
II. Позаурочна індивідуальна робота з учнями:
  • можливість формувати індивідуальні траєкторії навчання, видавати учням завдання різного рівня складності в залежності від їх індивідуальних здібностей.
  
III. Робота з підготовки та забезпечення навчального процесу:
  • підготовка завдань для учнів;
  • перевірка домашніх і контрольних робіт.
  
IV. Мотиваційна робота:
  • мотивування учнів;
  • включення в роботу кожного учня в класі.
     
Зверни увагу!
У розділі «Перевірочні роботи» використовується інновація «МійКлас» — генератор індивідуальних варіантів завдань. Це означає, що кожен учень отримує свій варіант завдання, а перевірка здійснюється автоматично.