Read, listen and learn greetings.
(Читайте, слухайте і вивчайте вітання!)
  
handshake-46200_960_720.png
Hi! – [haɪ] – Привіт!
 
Hello![heˈləʊ] – Привіт!
 
Good morning! – [ˌɡʊd ˈmɔː.nɪŋ] – Доброго ранку!
 
Good afternoon! – [ˌɡʊd ˌɑːf.təˈnuːn] – Добрий день
 
Good evening! – [ˌɡʊd ˈiːv.nɪŋ] – Добрий вечір!
 
How do you do? – [haʊˌduˌjuːˌdu:] – Як справи?
 
How are you? – [haʊˌɑːjuː] – Як справи?
 
I'm fine, thank you! – [aim'faɪnˈθæŋk ˌjuː] – Я в порядку, дякую!
 
It's nice to meet you! – [itsˌnaisˌtu:'mi:tju:] – Приємно познайомитися!
 
Good-bye! – [ˌɡʊd ˈbai] – До побачення! / До зустрічі!
 
See you! – ['si:ju:] – Побачимось!
 
See you later! –  ['si:ju:ˈleɪ.tər] – Побачимось пізніше!
 
I'm glad to meet you. – [aim.ɡlæd'tu:m:tju:] – Приємно познайомитися з вами.
 
What’s your name? – [wɒtsjɔːr'neɪm] – Як тебе звати? / Як вас звати?
 
My name is... [mai'neɪm.iz] – Мене звати ...
 
What’s your surname?[wɒtsjɔːr'sɜː.neɪm] – Яке твоє прізвище?
 
My surname is...[mai'sɜː.neɪm.iz] –  Моє прізвище ...
 
How old are you? – [haʊˌəʊldˌɑːjuː] – Скільки тобі років?

I'm 10 (years old). – [aimtenˌjɪərzˌəʊld] – Мені 10. / Мені 10 років.