Read, listen and learn new words — herbivores and omnivores.
(Читай, слухай і вивчай нові слова — травоїдні та всеїдні!)
mountain-goat-pix.jpg
 
mountain goat — [ˌmaʊn.tɪn ˈɡəʊt] — гірський козел
 
raccon_pix.jpg
 
raccoon — [rækˈuːn] — єнот
 
reindeer1-pix.jpg
 
reindeer — [ˈreɪn.dɪər] — північний олень
 
rhino pix.jpg
 
rhinoceros — [raɪˈnɒs.ər.əs] — носоріг
 
 
informal rhino — [raɪ.nəʊ] — носоріг
 
roe-deer2 pix.jpg
 
roe deer — [ˈrəʊ ˌdɪər] — косуля
 
stag-pix.jpg
 
stag — [stæɡ] — олень
 
wild_boar-pix.jpg
 
wild boar — [ˌwaɪld ˈbɔːr] — дикий кабан