Learn some new words.
(Вивчи нові слова!)
Tiger.svg
 
tiger – [ˈtaɪɡər] – тигр
 
Wolf.svg
 
wolf – [wʊlf] – вовк
 
Bear.svg
 
bear – [beər] – ведмідь
 
Polar bear.svg
 
polar bear – [ˌpəʊ.lə ˈbeər] – білий ведмідь
 
Приклад:
Bears are big and strong. — Ведмеді великі та сильні.