Read, listen and learn some new words related to the theme.
(Читай, слухай і вчи нові слова, які відповідають темі!)
 
pix_vehicles.jpg 
junction — [ˈdʒʌŋk.ʃən] — перехрестя
 
 
lane — [leɪn] — провулок
 
 
motorway — [ˈməʊ.tə.weɪ] — автострада, автомагістраль, шосе, автобан
 
 
pavement — [ˈpeɪv.mənt] — тротуар, бруківка (British English)
 
 
sidewalk — [ˈsaɪd.wɔːk] — тротуар, бруківка (American English)
 
road — [rəʊd] — дорога, шлях
 
roundabout — [ˈraʊnd.ə.baʊt] — перехрестя з круговим рухом, кільце
 
street — [striːt] — вулиця
 
pix_gas_station.jpg
 
petrol station — [ˈpet.rəl ˌsteɪ.ʃən] — заправка (British English)
 
gas station — [ˈɡæs ˌsteɪ.ʃən] — заправка (American English)
 
Приклад:
Our daughter lives just across the street from us. — Наша дочка живе через дорогу від нас.
 
Take the first right at the roundabout. — На кільці поверніть направо.