Read, listen and learn some new words.
(Прочитайте, послухайте і вивчіть нові слова!)
beach-wedding.jpg
couple — [ˈkʌp.əl] — pāris
partner — [ˈpɑːt.nər] — partneris
together with — [təˈɡeð.ər.wɪð] — kopā ar
single — [ˈsɪŋ.ɡəl] — viens pats, nav attiecībās
bachelor — [ˈbætʃ.əl.ər] — vecpuisis
bachelorette — [ˌbætʃ.əl.əˈret] — vecmeita
divorced — [dɪˈvɔːst] — šķīries
Приклад:
The doctor said my leg should be better in a couple of days. — Ārsts teica, ka mana kāja būs vesela pēc pāris dienām.
We used to go to yoga together. — Mēs mēdzām iet uz jogu kopā.