Read, listen and learn some new words.
(Читай, слухай та вивчай нові слова!)
  • Length
length — [leŋθ] — довжина
 
short dress1.jpg
 
short — [ʃɔːt] — короткий
 
knee length.jpg
 
knee-length — [ˈniː.leŋθ] — довжина до коліна
 
long dress1.jpg
 
long — [lɒŋ] — довгий
 
  • Size
size — [saɪz] — розмір
 
small — [smɔːl] — маленький
 
medium — [ˈmiː.di.əm] — середній
 
large — [lɑːdʒ] — великий
 
extra large — [ˈek.strə.lɑːdʒ] — дуже великий
 
wrong size — [ˈrɒŋ.saɪz] — неправильний розмір
 
Приклад:
My mum usually wears a long evening dress to the opera. — Моя мама зазвичай одягає довгу вечірню сукню в оперу.
 
My oldest brother is tall, he's a basketball player, so he has to buy extra large clothes. — Мій старший брат високий, він баскетболіст, тому йому доводиться купувати одяг великого розміру.