Read, listen and learn some new words related to the theme.
(Читай, слухай і вивчи нові слова, які відповідають темі!)
 
pix_timetable.jpg
timetable — [ˈtaɪmˌteɪ.bəl] — розклад
 
cancelled — [ˈkæn.səld] — скасовано
 
delayed — [dɪˈleɪd] — відкладено
 
departure — [dɪˈpɑː.tʃər] — відправлення
 
flight closed — [.flaɪtˈkləʊzd] — рейс закрито
 
last call — [ˈlɑːstˌkɔːl] — останній дзвінок
 
boarding — [ˈbɔː.dɪŋ] — посадка на борт
 
arrival — [əˈraɪ.vəl] — прибуття
 
Приклад:
Officials said that the reason for the large number of delayed flights was the bad weather conditions. — Чиновники заявили, що причиною великої кількості затримок рейсів стали погані погодні умови. 
 
We regret the late arrival of Flight 237. — Нам шкода, що рейс 237 запізнився на посадку.