Read and learn some new words describing feelings.
(Прочитай і вивчи кілька нових слів на позначення почуттів!)
 
eat3.jpg
angry — [ˈæŋ.ɡri] — злий
 
cold — [kəʊld] — холодний
 
happy — [ˈhæp.i] — щасливий
 
hot — [hɒt] — гарячий
 
hungry — [ˈhʌŋ.ɡri] — голодний
 
sad — [sæd] — сумний
 
Приклад:
I'm hungry. Lets make some sandwiches! — Я голодний. Давайте зробимо бутерброди!
He's sad because he lost his toy soldier. — Він засмучений, бо втратив свого іграшкового солдатика.