Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Мої іграшки І - My toys І Vocabulary - toys, aeroplane (plane), ball, balloon, blocks, board game, boat.
2. Мої іграшки ІІ - My toys II Vocabulary - doll, puppet, robot, tea set, teddy bear, toy soldier.
3. Мої іграшки ІІІ - My toys III Vocabulary - aeroplane, boat, car, rocking horse, train.
4. Мої речі І - My things I Vocabulary - bike, rollerblades, skateboard, drums, guitar.
5. Мої речі ІІ - My things II Vocabulary - camera, computer, computer game, radio, TV.
6. Прислівники місця - Prepositions Vocabulary - in, on, under.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Лексика, іграшки – Vocabulary, Toys 1 вид - рецептивний легке 1,5Б. 4th grade. Choosing the correct words regarding to the them "My Toys".
2. Аудіювання, мої речі – Listening, My Things 1 вид - рецептивний легке 1,5Б. 4th grade. Listening to the word and choosing the picture - my things.
3. Переклад, мої іграшки – Translating Ukrainian 1 вид - рецептивний легке 1,5Б. 4th grade. Reading and choosing the correct translation into Ukrainian - My toys.
4. Переклад, іграшки та прийменники – Vocabulary, Toys and Prepositions 1 вид - рецептивний легке 1,5Б. 4th grade. Reading the sentences and choosing the correct translation into English.
5. Переклад, мої речі – Translation, My Things 1 вид - рецептивний легке 1,5Б. 4th grade. Reading and choosing the correct translation into English.
6. Зображення та слухання, іграшки - Picture and Listening, Toys 1 вид - рецептивний легке 1,5Б. 4th grade. Looking at the picture and choosing the correct heard word.
7. Лексика, мої речі – Vocabulary, My Things 1 вид - рецептивний легке 1,5Б. 4th grade. Matching the word with the picture - my things.
8. Послухай і запиши – Listening and writing the word 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. 4th grade. Listening and writing the word from the box – toys.
9. Слово під малюнком, речі – Word under the picture, Things 1 вид - рецептивний легке 3Б. 4th grade. Writing the words from the list (different things) under each picture.
10. Приховані слова, мої речі – Spelling and vocabulary, Game «The snake» 1 вид - рецептивний середнє 3Б. 4th grade. Finding the words (things) in the line of letters.
11. Пошук слів – Wordsearch 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. 4th grade. Finding the words (toys) in the wordseach table.
12. Переплутані букви, мої речі– Spelling, My Things 1 вид - рецептивний середнє 3Б. 4th grade. Putting the letters in correct order, making the words - different things.
13. Вимова, іграшки – Pronunciation, My Toys 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. 4th grade. Reading the pronunciation of the word (toys) and choosing the correct word.
14. Пропущені літери, мої речі – Spelling, Missing letters, My Things 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. 4th grade. Filling the gaps with missing letters for different things.
15. Випали голосні, мої іграшки – Missing Vowels, My Toys 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. 4th grade. Writing in the missing vowels to complete the words - toys.
16. Переклад англійською, написання, мої речі - Translation into English, My Things 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. 4th grade. Translating words - different things - into English.
17. Переклад українською, іграшки - Translation into Ukrainian, My Toys 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. 4th grade. Translating words - toys - into Ukrainian.
18. Вимова, письмо, мої речі - Pronounciation, My Things 2 вид - інтерпретація важке 3Б. 4th grade. Reading the pronounciation and writing the words - different things at home.
19. Письмо, мої іграшки – Table, My Toys 2 вид - інтерпретація важке 6Б. 4th grade. Ending the word and matching with picture – toys.
20. Диктант, мої речі – Dictation, My Things 3 вид - аналіз важке 4,5Б. 4th grade. Listening and writing the dictation - different things.
21. Диктант, мої іграшки – Dictation, My Toys 3 вид - аналіз важке 4,5Б. 4th grade. Listening and writing the dictation - different toys.
22. Письмо, шифр, іграшки - Writing, Cipher, My Toys 1 вид - рецептивний легке 3Б. 4th grade. Recode the note and write the words - toys.
23. Виправ помилки, Мої речі – Correcting mistakes, My Things 2 вид - інтерпретація важке 4,5Б. 4th grade. Choosing the incorrect writen word and rewriting it in correct way.
24. Читання, мої іграшки – Reading, My toys 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. 4th grade. Reading and choosing the correct sentence.
25. Читання, так чи ні – Reading, 'Yes' and 'No' answers 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. 4th grade. Reading the text and writing YES or NO for statements.
26. Переклад, мої іграшки – Translation, My Toys 2 вид - інтерпретація легке 1,5Б. 4th grade. Reading and choosing the correct translation into English.
27. Аудіювання та правопис, мої речі – Listening and writing the word, My Things 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. 4th grade. Listening and writing the word from the box.
28. Загублені голосні, мої речі – Missing Vowels, My Things 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. 4th grade. Writing in the missing vowels to complete the words.
29. Переклад англійською, мої іграшки - Translation into English, My Toys 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. 4th grade. Translating words into English.
30. Правопис, мої речі – Table, My Things 2 вид - інтерпретація важке 6Б. 4th grade. Ending the word and matching with picture.
31. Виправлення помилок, мої іграшки – Correcting mistakes, My Toys 2 вид - інтерпретація важке 4,5Б. 4th grade. Choosing the incorrect writen word and rewriting it in correct way.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Переклад, мої іграшки – Translation, My Toys Інший легке 1,5Б. 4th grade. Reading and choosing the correct translation into English.
2. Слухай і пиши, мої речі – Listening and writing the word, My Things Інший середнє 3Б. 4th grade. Listening and writing the word from the box.
3. Випали голосні, мої речі – Missing Vowels, My Things Інший середнє 3Б. 4th grade. Writing in the missing vowels to complete the words.
4. Переклади англійською, мої іграшки - Translation into English, My Toys Інший середнє 3Б. 4th grade. Translating words into English.
5. Напиши і поєднай, мої речі – Table, My Things Інший важке 6Б. 4th grade. Ending the word and matching with picture.
6. Виправ помилку, іграшки – Correcting mistakes, My Toys Інший важке 4,5Б. 4th grade. Choosing the incorrect writen word and rewriting it in correct way.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Мої іграшки І – My Toys I 00:15:00 легке 11,5Б. Словник – іграшки; факультативні, наповнювальні завдання; читання, аудіювання, письмо, мовні навички.
2. Мої речі І – My Things I 00:15:00 легке 10,5Б. Лексика - речі; факультативні, наповнювальні завдання; читання, аудіювання, письмо, мовні навички.
3. Мої іграшки ІІ – My Toys II 00:15:00 середнє 19,5Б. Словник – іграшки; підбір, заповнення, підключення завдань; читання, аудіювання, письмо, мовні навички.
4. Мої речі ІІ – My Things II 00:15:00 середнє 16,5Б. Словник – речі; підбір, заповнення, підключення завдань; читання, аудіювання, письмо, мовні навички.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Мої іграшки та мої речі – My Toys and My Things 00:30:00 середнє 19,5Б. Словниковий запас - іграшки та речі; підбір, заповнення, підключення завдань; читання, письмо, мовні навички.
2. Мої іграшки та мої речі – My Toys and My Things 00:30:00 середнє 16,5Б. Словниковий запас - іграшки та речі; факультативні, наповнювальні завдання; читання, аудіювання, письмо, мовні навички.