Read, listen and learn some new words – adjectives that can be used to talk about places.
(Читай, слухай і вивчай нові слова - прикметники, які ти можеш використовувати, щоб говорити про місця!)
 
crowded.jpg
big — [bɪɡ] — великий
 
boring — [ˈbɔː.rɪŋ] — нудний
 
busy — [ˈbɪz.i] — завантажений
 
cheap — [tʃiːp] — дешевий
 
clean — [kliːn] — чистий
 
crowded — [ˈkraʊ.dɪd] — переповнений
 
dangerous — [ˈdeɪn.dʒər.əs] — небезпечний
 
dirty — [ˈdɜː.ti] — брудний
 
Приклад:
She finds opera boring. — Вона вважає оперу нудною.
 
Their house is near a very busy road. — Їхній будинок стоїть біля дуже завантаженої дороги.