Читай, слухай, запам'ятовуй! 
1. — erste
2. — zweite
3. — dritte
Зверни увагу!
Для порядкових числівників від 4. (четвертий) да 19. (дев'ятнадцятий) додавай закінчення -te!
4. — vierte
7. — siebte
Зверни увагу!
8. achte (при утворенні порядкового числівника пропущено літеру t, acht + te = achte)
13. — dreizehnte
19. — neunzehnte
Зверни увагу!
Починаючи з числа 20. (двадцятий) додавай закінчення -ste!
20. — zwanzigste
23. — dreiundzwanzigste
56. — sechsundfünfzigste
73. — dreiundsiebzigste