Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Die Länder – Держави Розпізнає, вміє називати і писати країни, розуміє, коли вживати артикль.
2. Verwendung von Wo, Wohin, Woher mit Ländernamen – Вживання Where, Where to, From з назвами країн Може сказати, з якої країни, в якій країні вони живуть. Розуміє вживання артиклів nach, aus, in.
3. Die Sehenswürdigkeiten – Визначні пам'ятки Розпізнає, знає, може почути та написати найважливіші місця німецькомовних країн.
4. Sätze über das Reisen – Речення про подорожі Слухає, впізнає, може скласти речення про подорожі.
5. Das Wetter – Погода Слухає, розпізнає та вміє писати слова та речення про погоду.
6. Sätze über das Wetter. Verwendung von „es“. – Речення про погоду Запитання та відповіді про погоду.
7. Präteritum von sein und haben – Минулий час Відмінювання допоміжних дієслів «sein» і «haben» у минулому, порівняння з теперішньою формою, речення.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Hören. Zuordnung von Länder – Аудіювання. Держави 1 вид - рецептивний легке 3Б. Слухайте країни, впізнавайте їх письмо.
2. Erkennung von Ländern und Flaggen – Розпізнавання країн і прапорів 1 вид - рецептивний легке 3Б. Впізнай країну за прапором.
3. Erkennung der Sehenswürdigkeiten – Розпізнавання пам'яток 1 вид - рецептивний легке 3Б. Розпізнає пам’ятки німецькомовних країн за зображенням.
4. Hören. Das Wetter – Аудіювання. Погода 1 вид - рецептивний легке 3Б. Аудіювання, розпізнавання її написання.
5. Präteritum von sein und haben – Минулий час 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Може сполучати "sein" і "haben" у минулому часі.
6. Hören. Zuordnung der Sehenswürdigkeiten – Аудіювання. Визначні пам'ятки 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Розпізнавання визначних об'єктів у німецькомовних країнах.
7. Zuordnung von Satz und Bild. Das Wetter – Зіставлення малюнка та речення. Погода 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Розпізнає правильне речення за малюнком.
8. Hören. Zuordnung von Flaggen – Аудіювання. Прапори 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Слухає правильну країну, розпізнає національні прапори.
9. Übersetzung. Das Wetter – Переклад. Погода 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Може перекладати слова та речення про погоду.
10. Hören. Zuordnung der Wetterbilder – Аудіювання. Відповідність. Погода 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Може слухати погодні умови та порівнювати їх із зображеннями.
11. Zuordnung von Fragen und Antwortsätzen – Запитання і відповіді 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Уміє поєднувати питання і відповідь.
12. Präpositionen und Länder – Прийменники та країни 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Знає, який прийменник і артикль використовувати з країною в реченні.
13. Hören. Zuordnung der Satzübersetzungen – Аудіювання та переклад речень 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Слухає правильне речення, розпізнає його правопис.
14. Gemischte Buchstaben. Das Wetter. Die Himmelsrichtungen. – Змішані літери. Погода 2 вид - інтерпретація середнє 6Б. Вміє писати слова про погоду.
15. Fehlende Buchstaben. Länder. Sehenswürdigkeiten. – Пропущені літери. Країни. Визначні місця 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Може писати країни та визначні місця.
16. Hören. Sätze über das Reisen zuordnen – Аудіювання. Речення. Подорожі 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Слухає правильне речення, розпізнає його правопис.
17. Hören. Übersetzung ins Deutsche – Аудіювання. Переклад німецькою 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Може чути та перекладати слова.
18. Ergänze die Sätze über die Sehenswürdigkeiten – Доповнення речення про визначні пам’ятки 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Може скласти речення про подорожі, замінивши малюнок словом.
19. Lesen über Wetter und Reisen – Читання. Погода, подорожі 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Читання тексту. Визначення хибних і істинних тверджень.
20. Fehlerkorrektur – Пошук і виправлення помилок 3 вид - аналіз важке 6Б. Може знайти помилку в слові чи реченні та виправити її.
21. Übersetzung. Länder und Präpositionen – Переклад. Країни та прийменники 3 вид - аналіз важке 6Б. Може перекладати країни з давальним або знахідним прийменниками.
22. Lesen. Zuordnung. Übersetzung – Читання. Встановлення відповідності. Переклад 3 вид - аналіз важке 4Б. Установіть відповідність між словом і його перекладом.
23. Gemischte Buchstaben. Länder. Sehenswürdigkeiten – Змішані літери. Країни. Пам'ятки 3 вид - аналіз важке 6Б. Може писати країни та цікаві місця.
24. Diktat. Wetter. Himmelsrichtungen – Диктант. Погода 3 вид - аналіз важке 6Б. Може чути і писати слова.
25. Diktat. Länder. Sehenswürdigkeiten – Диктант. Країни. Визначні пам'ятки 2 вид - інтерпретація важке 6Б. Може чути і писати слова.