Особові займенники er / sie / es
 
У німецькій мові іменники пишуться з великої літери.
Іменники можуть бути жіночого, чоловічого та середнього роду.
Артикль визначає граматичний рід (і число) іменника.
  • Для іменників жіночого роду — “die”.
  • Для іменників середнього роду — “das”.
  • Для іменників чоловічого роду артиклем єder”.
Зверни увагу!
Вивчай іменники відразу з правильним артиклем!
Особові займенники er, sie або es добираються залежно від граматичного роду іменника, який замінюється. Особисті займенники er, sie або es стосуються як живих істот, так і предметів.

Зверни увагу!
Іменники чоловічого роду “der” замінюються займенником er.
Іменники жіночого родуdie” замінюються займенником sie.
Іменники середнього родуdas” замінюються займенником es.
Приклад:
Hier ist ein Tisch. Er ist klein. (Ось стіл. Він маленький.)
Die Tafel ist schwarz. Sie ist neu. (Дошка чорна. Вона нова.)
Hier ist ein Buch. Es ist interessant. (Ось книжка. Вона цікава.)