Читай, слухай і вивчай!
У німецькій мові є 6 основних модальних дієслів. Вони вживаються з іншими дієсловами.
 
können — могти (фізична можливість)
Це слово вживають інакше, ніж інші дієслова:
 
Особові займенники Модальне дієслово
Ich (я) kann (можу)
Du (ти) kannst (можеш)
Er (він)
Sie (вона)
Es (воно)
kann (може)
Wir (ми) können (можемо)
Ihr (ви) könnt (можете)
Sie (вони) können (можуть)
Зверніть увагу, що модальні дієслова в 1-й і 3-й особі однини не мають закінчень. Вони стоять у другій позиції в реченні, а дієслово стоїть в кінці речення в початковій формі (закінчення -en).
Приклад:
Was kann der Hund machen? — Що вміє робити собака?
Der Hund kann Ball spielen. — Собака може грати в м'яч.
Was kann der Fisch machen? — Що вміє робити риба?
Der Fisch kann schwimmen. — Риба вміє плавати.
Shutterstock_427814158_kid climbing_bērns rāpjas.jpg
Was kann er machen? — Що він вміє робити?
 
Er kann klettern. — Він вміє повзати.
 
Shutterstock_758272753_kid jumping on bed_bērns lēkā uz gultas.jpg
Was kann sie machen? — Що вона вміє робити?
 
Sie kann springen. — Вона може стрибати.