Дотик
 
6пес.png дотик.png
 
Коли ми до чогось/когось торкаємося, то можемо 
- визначити особливості поверхні (гладкість, горбистість, ширшавість, нерівномірність тощо);
- визначити агресатний стан;
- відчути тепло чи холод, відрації чи удар током тощо;
- зрозуміти призначення та будову живого чи неживого об'єкта, його положення у просторі, чи рухається він тощо;
- спрогнозувати його використання та порівняти з іншими живими чи неживими об'єктами, визначити його місце серед інших об'єктів;
- визначити та описати його властивості та особливості (безпечний чи ні) на основі попереднього досвіду чи аналізу.
 
Зверни увагу!
Сприйняття на дотик залежить і від пережитого досвіду. Якщо людина ніколи не бачила і не чула світ (людина з вадами слуху чи/та зору) її може бути важко визначити особливості предмета, якого вона торкається чи який взаємодіє з нею. Доведеться докласти більше зусиль, щоб зрозуміти, що це за річ чи тіло, які його властивості та застосування.
Орган чуття (шкіра) сприймає дотикові (тактильні) відчуття та перетворює їх в електричний сигнал, який направляється у спеціальні відділи головного мозку.
 
шкіра.png
Шкіра — це орган чуття (дотику).
Найчастіше ми досліджуємо світ на дотик руками (долонями та пальцями), або ногами (ступнями). Але і вся шкіра на тілі інформує нас про навколишній світ.
 
руки1.png дотик земля.png руки.png
 
Наприклад, ми відчуваємо
- коли нашої ноги торкається трава,
- коли сідає комар на чоло,
- коли кіт облизує нам руку,
- павутинка зачіпилася за лоба,
- коли сонце гріє нам обличчя, або мороз холодить пальці.
 
Люди з порушенням зору можуть використовувати дотик для читання — так працює шрифт Брайля. 
 
шрифт брайля.png
Шрифт Брайля
Шрифт Брайля — це шрифт, при якому знаки нанесені на поверхню рельєфно (тобто виступають над його поверхнею). В основі цього шрифту лежить комбінація із шести крапок. Розробив його француз Луїс Брайль.
Джерела:
1. Пізнаємо природу: підр. інтегр. курсу для 5-го кл. заг. серед. освіти/ Дарія Біда, Тетяна Гільберг, Ярина Колісник. - Київ: Видавничий дім "Генеза", 2022. - 256 с. : іл..
2. Пізнаємо природу: підр. інтегр. курсу для 5-го класу закл. заг. серед. освіти/ Л. Я. Мідак, Н. В. Фоменко, В. Я. Гайда, С. М. Подоляк, В. І. Кравець, І. В. Крацець, І. В. Олійник, В. П. Стахурська, З. М. Пушкар, С. В. Банах, Л. П. Козловська. - Тернопіль : Астон, 2022. - 272 с..
3. Довкілля: підруч. інтегр. курсу для 5 класу закл. заг. серед. освіти/ Олексій Григорович, Юлія Болотіна, Максим Романов. - Харків: Вид-во "Ранок", 2021.- 176 с. : іл.. 
4. Картинки: www.canva.com